Algemene praktijkinformatie

Wanneer u de praktijk belt (323 0 222), krijgt u een keuzemenu:
1= uitsluitend voor spoedgevallen
2= herhaalrecepten inspreken
3= de assistente aan de lijn

Wij verzoeken u wijzigingen van uw adres, uw telefoonnummer, uw verzekering, uw apotheek en andere mogelijk belangrijke gegevens spoedig aan ons door te geven. 

We streven naar een goede samenwerking. Mochten er desondanks problemen zijn, dan horen wij dit graag van u.