Waarneming

Waarneming tijdens vakanties en vrije dagen geschiedt door de aanwezige huisartsen in de wijken Kronenburg, Vredenburg en Rijkerswoerd. U belt dan via 0900-1515 de doktersdienst in Bussum, die verwijst u naar de huisarts die waarneemt. Wij verzoeken u indien mogelijk te bellen voor 10.30 uur.
Voor herhaalrecepten van medicijnen die u chronisch gebruikt kunt u op deze dagen rechtstreeks bij uw apotheek terecht.